SPECIALISTKUNSKAPER

SPECIALISTKUNSKAPER


Hos Glas och Porslinslagning har vi specialkunskaper inom både sten, glas och porslinslagning. Genom åren har vi själva utvecklat olika tekniker vilket gjort oss unika på marknaden. Att pussla ihop skärvor, skapa nya delar där gamla fattas eller slipa ner kantstötningar är några exempel på hur man kan rädda skadade föremål.

Yttre påverkan, tiden, diskmedel och hanteringen av glaset eller porslinet gör varje föremål unikt. Gemensamt för alla föremål som lämnas in till Glas och Porslinslagning är att de är skadade på något sätt. Men vi ger alla en 2:a chans.


Om en kund vill prova att laga sina föremål själv ger vi på Glas och Porslinslagning rådet att använda Karlssons Klister. För skulle lagningen bli mindre lyckad gör Karlssons klister ingen skada. En Professionell lagare kan lösa upp limmet och börja om utan problem men har ett tvåkomponentslim använts är det omöjligt att rätta till skadan då limmet täpper till materialets porer. Problemet med glaslim eller snabblim är att de torkar väldigt fort så att en mindre van person sällan hinner med den exakta inpassningen av bitarna innan limmet är härdat.


VERKSTADEN

 

Hos Glas och Porslinslagning kan vi även rengöra din kristallkrona, byta ut skadade prismer och missfärgade fästen. Vi har även ett stort utbud av prismor och reservdelar för ljuskronor. 


I vår verkstad slipas trasiga kanter bort och glas poleras upp.